Ampe kìm DC / AC Prova 1200

  • Đồng hồ kẹp kỹ thuật số DC / AC chính xác để đo hiện tại.
  • Đo dòng điện AC / DC 1200A
  • Đầu ra tương tự cho datalogger hoặc dao động kế.
  • Một chạm không để điều chỉnh DCA.
  • Hàm đường kính 23mm