Ampe kìm DC / AC PROVA-6600

  • Đo công suất 3Φ4W, 3Φ3W, cân bằng 3Φ, 1Φ2W và 1Φ3W
  • Công suất thực AC + DC: 0 ~ 1200KW (AC 600V, DC 800V, ACA / DCA 2000A)
  • Điện áp AC + DC (True RMS): 0 ~ 600V
  • Dòng điện AC + DC (True RMS): 0 ~ 2000A