Ampe kìm DC / AC PROVA-6601

  • Đo công suất 3 pha (4W, 3W) và 1 pha (2W, 3W)
  • Công suất thực AC + DC: 0 ~ 1200KW (AC 600V, DC 800V, ACA / DCA 2000A)
  • Điện áp AC + DC (True RMS): 0 ~ 600V
  • Dòng điện AC + DC (True RMS): 0 ~ 2000A
  • AC + DC 1200KW (1 pha), AC + DC 2000KW (3 pha)