Ampe kìm đo công suất PROVA 21

  • Phân tích hài hòa AC không gián đoạn.
  • Đo RMS thực của V và A.
  • Tỷ lệ CT có thể lập trình từ 1 đến 250.
  • Chức năng giữ Max, Min và giữ dữ liệu.
  • Đo dòng điện rò rỉ ở độ phân giải 10μA.
  • Tự động tắt nguồn trong 30 phút.