Ampe kìm đo công suất PROVA 23

  • Công suất hoạt động (W, KW & Mã lực -HP)
  • Công suất phản kháng (VAR & KVAR)
  • Sức mạnh biểu kiến ​​(VA & KVA)
  • Tiêu thụ năng lượng (mWH, WH & KWH)
  • Mua sắm tiêu thụ năng lượng stanby
  • Hệ số công suất, đo góc pha