Ampe kìm đo công suất, sóng hài PROVA-6605

  • Chức năng giữ tối đa, tối thiểu và giữ dữ liệu
  • Hoạt động mạnh mẽ trong HP
  • Chức năng tự động tắt nguồn trong 30 phút
  • Dòng điện xoay chiều: 0 ~ 1500A