Ampe kìm đo điện trở đất PROVA-5637

  • o điện trở đất không tiếp xúc: 0,025Ω ~ 1500Ω
  • Không cần điện cực phụ
  • Đo dòng rò: 0,3mA ~ 35A, True RMS
  • Đường kính hàm: 35mm
  • Có thể lập trình báo động Cao và Thấp