Ampe kìm đo dòng thấp Fluke 771

  • Độ chính xác 0,2 % tốt nhất hiện có
  • Độ nhạy và độ phân giải 0,01 mA
  • Đo tín hiệu từ 4 đến 20 mA mà không “tháo mạch điện”
  • Đo tín hiệu mA cho PLC và đầu vào/đầu ra analog của hệ thống điều khiển
  • Hiển thị kép có đèn nền với cả giá trị mA và phần trăm biên độ từ 4 đến 20 mA
  • Đèn chiếu sáng đo sẽ chiếu sáng các dây dẫn khó nhìn trong chỗ tối
  • Đầu kìm có thể tháo rời có cáp kéo dài dùng để đo ở các vị trí chật hẹp