Ampe kìm Fluke 317 True RMS (AC/DC 600A/600V)

  • Đo dòng điện chính xác dưới 40A
  • Độ phân giải cao 0,01A, độ chính xác cao 1,6%
  • Cảm biến kẹp nhỏ phù hợp nơi nhỏ hẹp
  • Màn hình đèn nền lớn đọc tốt trong môi trường tối
  • Đo dòng điện
  • Đo tần số dòng điện
  • Độ chính xác xuống 0,01A và 0,1V
  • Đo dòng điện AC / DC 1000A / 600A (319/317)
  • Đo điện áp AC / DC 600V
  • Đo điện trở 4000Ω