Ampe kìm Fluke 365 (200A/1000V)

  • Đo dòng điện ac và dc 200 A bằng kìm tháo rời
  • Đo điện áp cao 1000 V AC + DC true-rms, 600 V AC và 1000 V DC
  • Đo điện áp ac và dc 600 V
  • Đo điện trở 400 kOhm
  • Âm báo đo thông mạch
  • Đo tần số đến 1 kHz
  • Chế độ lọc thông thấp có thể lựa chọn
  • Tối thiểu / tối đa / trung bình