Ampe kìm Fluke 376 (1000V/1000A AC/DC với iFlex)

  • Đo 2500A AC với iFlex
  • Tiêu chuẩn CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Đo hiệu dụng thực dòng điện áp và dòng điện ac các tín hiệu phi tuyến tính
  • Chức năng ghi giá trị tối thiểu, tối đa, trung bình
  • Đo dòng điện khởi động để tự động ghi các mức biến thiên
  • Bộ lọc thông thấp đo chính xác trong môi trường nhiễu
  • Thiết kế vừa tay, nhỏ gọn, tiện di động.