Ampe kìm Prova 400

  • Đo công suất AC + DC: 0 ~ 240KW
  • Dòng điện xoay chiều: 0 ~ 400A (True RMS)
  • Dòng điện một chiều: 0 ~ 400A
  • Điện áp xoay chiều: 0 ~ 600V (True RMS)
  • Điện áp một chiều: 0 ~ 400V