Ampe kìm Tenmars TM-1014

  • Dòng điện xoay chiều: 0.01A~400A ±(2.0%+10).
  • Điện áp xoay chiều: 1mV~600V ±(0.8%+2).
  • Điện áp một chiều: 1mV~600V ±(1.0%+3).
  • Đo điện trở: 0.1Ω~40MΩ ±(1.0%+3).