Ampe kìm Tenmars TM-1016

  • Dòng điện xoay chiều: 0.1~4000µ/0.01A~400A ±(2.0%+10).
  • Dòng điện một chiều: 0.1~4000µA±(1.0%+2).
  • Điện áp xoay chiều: 1mV~600V±(1.0%+3).
  • Điện áp một chiều: 1mV~600V±(0.8%+2).