Ampe Kìm Tenmars TM-12E

  • Dòng điện xoay chiều: 0.01A~400A±(2.0%+10).
  • Điện xoay chiều: 0.1mV~600V±(1.5%+5).
  • Điện áp một chiều: 0.1mV~600V±(1.0%+3.
  • Điện trở: 0.1Ω~40MΩ±(1.0%+5)