Ampe kìm Tenmars TM-13E

  • Dòng điện AC: 10mA~400A ±(2.0%+10).
  • Điện áp AC: 0.1mV~600V ±(1.0%+3).
  • Dòng điện DC: 10mA~400A ±(2.0%+10).
  • Điện áp DC: 0.1mV~600V ±(0.8%+2).