Ampe kìm Tenmars TM-16E

  • Dòng điện xoay chiều: 0,1A ~ 600A (Tự động) ± (2.0% + 5).
  • Điện áp xoay chiều: 0,1 ~ 600V ± (1,5% + 5).
  • Điện áp một chiều: 0,1V ~ 600V ± (1,0% + 2).
  • Điện trở: 0,1 ~ 200Ω ± (0,8% + 3).