Ampe kìm Tenmars TM-28E

  • Dòng điện xoay chiều: 0,1A ~ 600A ± (2,0% + 5).
  • Dòng điện một chiều: 0,1A ~ 600A ± (1,5% + 5).
  • Điện áp xoay chiều: 0,1mV ~ 600V ± (1,2% + 7).
  • Điện áp một chiều: 0,1mV ~ 600V ± (0,5% + 3).
  • Công suất: 0,01KW ~ 400KW.