Ampe Kìm Tenmars TM-3011

  • Dòng điện xoay chiều: 0.1~1200A.
  • Điện áp xoay chiều: 0.001~750V.
  • Điện áp một chiều: 0.001V~1000V.
  • Điện trở: 0.1~4000Ω.
  • Tần số: 1~100KHz.