Ampe Kìm Tenmars TM-3014

  • Dòng điện xoay chiều: 0.1~1200A.
  • Dòng điện một chiều: 0.01~1200A.
  • Điện áp xoay chiều: 0.001~750V.
  • Điện áp một chiều: 0.001V~1000V.