Ampe kìm Tenmars YF-8020

  • Dòng điện xoay chiều: 0.01A~600A ±(2.0%+5).
  • Điện áp xoay chiều: 0.1V~750V ±(1.2%+3).
  • Đo điện trở: 1Ω~2KΩ ±(1.0%+2).
  • Độ rộng kìm kẹp: 35mm.