Ampe kìm Tenmars YF-8030A

  • Dòng điện xoay chiều AC: 0.01A đến 1200A.
  • Điện xoay chiều AC: 0.1mV đến 750V.
  • Dòng điện một chiều DC: 0.01A đến 1200A.
  • Điện áp một chiều DC: 0.1mV đến 1000V.