Ampe kìm Tenmars YF-8050

  • Dòng điện xoay chiều: 1mA~1000A ±(1.5%+4).
  • Điện áp xoay chiều: 0.1V~750V ±(1.0%+4).
  • Đo điện trở: 1Ω~4000Ω ±(1.0%+2).
  • Đo tần số: 1Hz~4000KHz ±(0.8%+3).