Ampe kìm Tenmars YF-8070

  • Dòng điện xoay chiều: 10mA~600A ±(2.0%+5).
  • Điện áp xoay chiều: 0.1V~750V ±(1.2%+3).
  • Đo điện trở: 1Ω ~2000Ω ±(1.0%+2).
  • Đo tần số: 1HZ~5MHZ ±(0.8%+3).