Ampe kìm Tes-3063

  • Giao tiếp với PC
  • Bộ ghi dữ liệu liên tục 4000 điểm, bộ ghi dữ liệu thủ công 25 điểm
  • Công suất thực / Công suất biểu kiến ​​/ Đo hệ số công suất
  • RMS đúng. V, A, W, cap, Ind, chỉ báo pha
  • 4 chữ số với màn hình LCD kép
  • Đo MIN / MAX