Ampe kìm TES-3900

  • Đo tần số biến tần (VFD) V & Hz.
  • Đo điện áp LoZ để thoát điện áp ma.
  • Kiểm tra trình tự 3 pha.
  • Động cơ đo dòng điện khởi động.