Ampe kìm TES-3910 (DC / AC 1000A)

  • Đo điện dung 1000 TIẾNG
  • Đo tần số V & Hz của biến tần (VFD).
  • Đo điện áp Lo-Z để thoát điện áp.
  • Kiểm tra trình tự 3 pha.