Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

  • Cánh tay gọng kìm hoàn toàn có thể thu vào để linh hoạt tối đa
  • Tự động AC / DC
  • Màn hình lớn hai dòng
  • Đo các thông số điện phổ biến

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999