Ampe kìm Testo 770-2: Đồng hồ đo điện AC/DC 600V.

  • Cánh tay gọng kìm hoàn toàn có thể thu vào để làm cho công việc của bạn dễ dàng
  • Tự động AC / DC và màn hình hai dòng lớn
  • Chức năng đo để bắt đầu dòng điện trên động cơ điện và phép đo μA
  • Bộ chuyển đổi nhiệt độ cho cặp nhiệt điện loại K