Bộ đầu dò điện áp Fluke VPS101

  • Xếp hạng 300 V CAT III
    • Đầu dò điện áp 1: 1
    • Kẹp móc cho đầu dò
    • Chì đất với kẹp cá sấu nhỏ
    • Chụp cao su cách nhiệt