Bộ đầu dò kiểm tra thông minh với bộ cảm biến nhiệt độ IR Fluke BTL21

  • Bộ chuyển đổi thăm dò cho máy phân tích pin Fluke
  • Rất đáng tin cậy
  • Cánh tay mở rộng