Bộ đo áp suất chênh lệch Testo 510 KIT

  • Đo áp suất chênh lệch từ 0 đến 100 hPa 
  • Có thể đo lưu lượng với ống Pitot (có sẵn dưới dạng tùy chọn)  
  • Nam châm ở phía sau cho phép làm việc rảnh tay
  • 10 đơn vị để lựa chọn, hiển thị trong pascal có thể được chọn