Bộ đo vận tốc gió Testo 440: Đầu dò cánh quạt Ø 100 mm

  • Chuyển đổi dữ liệu: Bluetooth, USB
  • Nhiệt độ lưu trữ: -4.0° to 122.0 °F / -20 to +50 °C
  • Trọng lượng: 8.8 oz. / 250 g