Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160 TH

  • Nhiệt kế tự ghi với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Thiết kế nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng.
  • Có thể sơn lắp nhiệt kế để che giấu khi cần tính thẩm mỹ.
  • Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm gửi dữ liệu ghi qua Wifi tới Testo Cloud.
  • Hỗ trợ báo cáo qua email, tin nhắn.
  • Cài đặt đơn giản, dễ hoạt động.