Bộ kẹp cá sấu Fluke AC175

Với các kẹp cá sấu trượt (đỏ, đen) để sử dụng với dây đo TL175, TL71 và TL75. Các kẹp có một lỗ mở 8 mm và có xếp hạng CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A.