Bộ kiểm tra khí Testo 400

  • Độ chính xác cao, độc lập với vị trí, cảm biến áp suất vi sai tích hợp
  • Cảm biến áp suất tuyệt đối tích hợp
  • Cảm biến áp suất chênh lệch độ chính xác cao, độc lập với vị trí và tích hợp