Bộ kit máy đo gió Testo 417 (đo gió, lưu lượng, nhiệt độ)

  • Vận tốc không khí, CFM và đo nhiệt độ
  • Tính toán trung bình đa điểm và thời gian cho các bài đọc trong ống dẫn
  • Màn hình có đèn nền sáng giúp dễ dàng quan sát trong mọi môi trường
  • Nút giữ Nắm giữ nút đóng băng để đọc dễ dàng