Bộ Kits Testo 440 delta P – Đo lưu lượng không khí 2 (Bluetooth)

  • Kết hợp tay cầm Bluetooth với đầu dò độ ẩm / nhiệt độ hoặc ống tele có thể kéo dài 1,0 m. Đầu dò cánh quạt (Ø 16 mm, 100 mm) có thể được cắm đơn giản vào ống tele
  • Thuận tiện với đầu dò không dây, lưu trữ dữ liệu nội bộ và cổng USB để xuất dữ liệu
  • Ngoài ra, testo 440 có thể kết hợp được với một danh mục lớn các đầu dò kỹ thuật số