Bút đo điện áp vạn năng Tenmars TM-72

  • AC Voltage: 1.5V – 600V ±(1.5% of rdg 5 dgts).
  • DC Voltage: 1.5V – 600V ±(0.8% of rdg 1 dgt).
  • Điện trở: 1Ω – 1499Ω ±(1.0% of rdg 5 dgts).
  • Tần số: 0.1Hz – 69.9Hz ±(1.0% of rdg 2 dgts).