Cảm biến độ ẩm Testo 6740

  • Nhiệt độ điểm sương áp lực: -60 đến 30 ° C
  • Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 50 ° C
  • Áp lực kháng: lên đến 50 thanh tuyệt đối