Cảm biến dò tia laser Fluke LDR

  • Cân bằng tự động
  • Phạm vi hoạt động <60m
  • Độ cao phát hiện <50mm
  • Độ chính xác 0.75 mm
  • Hoạt động trong môi trường ánh sáng mạnh tốt