Camera chụp ảnh nhiệt Testo 872: (320 x 240)

  • Độ phân giải IR 320 x 240 pixel, thông qua công nghệ thử nghiệm SuperResolution tích hợp 640 x 480 pixel
  • Đo chính xác: độ nhạy nhiệt 0,06 ° C
  • Điểm đánh dấu laser tích hợp – cũng có thể được hiển thị chính xác như một điểm đo trong ảnh nhiệt