Camera hồng ngoại Fluke TiR4FT

  • Độ phân giải 320 x 240 px
  • Dải nhiệt độ từ -20 ° C đến 100 ° C
  • Độ chính xác: ± 2 ° C hoặc 2%
  • Điều chỉnh độ phát xạ: 0,1 đến 1,0 (gia tăng 0,01)
  • Tốc độ khung hình: 60 Hz
  • Trường nhìn: 23 ° ngang x 17 ° dọc
  • IFOV: 1,30 mrad
  • Độ nhạy nhiệt hàng đầu (đến 0,05 ° C NETD)