Camera nhiệt Fluke Ti100

  • Camera hồng ngoại không lấy nét, trọng lượng nhẹ, ngắm và ngắm
  • Con trỏ laser để hỗ trợ hiển thị nơi có vấn đề
  • Tăng năng suất và giao tiếp với Fluke Connect®, giải pháp đo lường và đo lường không dây lớn nhất thế giới
  • Giao tiếp các phép đo với cuộc gọi video ShareLive ™ – nhận câu trả lời ngay lập tức hoặc phê duyệt công việc mà không cần rời khỏi trang web kiểm tra