Camera nhiệt Fluke Ti300+(320 x 240, -20 °C đến 650 °C)

  • Độ phân giải 320 x 240
  • Thử nghiệm rơi từ độ cao 2 mét
  • Lấy nét tự động LaserSharp™
  • Lấy nét thủ công hoặc tự động
  • Đo tới nhiệt độ: 650 °C