Camera nhiệt Fluke TiR29 (240×180, -20 °C~150 °C)

  • Phạm vi đo: -20 °C đến +150 °C (-4 °F đến +302 °F)
  • Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2 %
  • Độ phân giải: 280 X 210 pixel
  • Trường nhìn: 23 ° x 17 °
  • Độ nhạy nhiệt: ≤ 0,045 °C tại nhiệt độ mục tiêu 30 °C (45 mK)
  • Thang nhiệt độ do người dùng chọn (°C/°F)