Camera nhiệt Fluke TiS20+(-20 °C đến 150 °C)

  • Màn hình cảm ứng liên tục IR-Fusion™
  • Tuổi thọ pin 5 giờ
  • Tự động sắp xếp và lập hồ sơ ảnh nhiệt với Fluke Connect™ Asset Tagging
  • Chịu được rơi vỡ từ độ cao đến 2 mét
  • Chống nước và bụi tiêu chuẩn IP54
  • Tự động sắp xếp và lập hồ sơ ảnh nhiệt với Fluke Connect™ Asset Tagging
  • Độ phân giải hồng ngoại 120 x 90 (10.800 điểm ảnh)
  • IFOV (độ phân giải không gian) 7,6 mRad, D:S 130:1