Camera nhiệt Fluke TiS45

  • Lấy nét thủ công
  • Độ phân giải 160 x 120 (19.200 điểm ảnh)
  • D:S ở 257:1
  • Phạm vi đo nhiệt độ -20 °C đến +350 °C (-4 °F đến 662 °F)
  • Công nghệ  ảnh trong ảnh IR-Fusion® và chế độ PIP độc quyền phân tích chính xác vấn đề
  • Màn hình LCD 3,5 inch, 320×240