Camera nhiệt Fluke TiS65 (-20 đến 550 °C, 260 x 195)

  • Phạm vi: -20 đến 550 ° C (từ4 đến 1022 ° F)
  • Độ phân giải không gian 2,4 mRad
  • Độ phân giải 50.700 (260 x 195) pixel
  • Tốc độ khung hình 30Hz
  • Trường nhìn 35,7 ° x 26,8 °
  • Tỷ lệ khoảng cách giữa các điểm là 417: 1