Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiX560

  • Dải đo nhiệt độ -20 ° C đến +1200 ° C
  • Độ chính xác ± 2 ° C hoặc 2%
  • Nhà sản xuất Fluke
  • Độ phân giải 640 x 480 px
  • Lấy nét tự động.